wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii

dawny spichlerz

Księża wikariusze od soboty, 14 listopada zamieszkali w dawnym spichlerzu zaadoptowanym na mieszkania.

wikarówka wikarówka

Dobiegły też końca prace przy kościele...

nowe drzwi

...wymienione zostały wszystkie drzwi...

nowe drzwi nowe drzwi nowe drzwi

...i pokryte przybudówki przy zakrystiach.

przybudówka przy zakrystii
powrót