wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Roraty (grudzień 2013)

Roraty

Msze św. roratnie prowadził ks. Artur Maciąg.

Roraty
powrót