wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii (2008.10.25)

prace w parafii

Przy kościele i domu parafialnym wciąż trwają prace remontowo-budowlane.

prace w parafii prace w parafii prace w parafii prace w parafii
powrót