wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Piknik rodzinny

Konkurs plastyczny i fotograficzny
pt. „Blaski i cienie lampy”

Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną

Projekt
„Z kulturą w przyszłość”

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło pochwalić się kolejnym sukcesem - dotacją na naszą działalność statutową.

Mianowicie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2021 z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymałyśmy środki na realizację zadania pod tytułem: „Z kulturą w przyszłość”.

Z uzyskanej dotacji zakupiliśmy zestaw nagłośnieniowy.

logo logo

Konkurs na
Szopkę Bożonarodzeniową