wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną 2023

Orszak Trzech Króli
Stalowa Wola 2023

Konkurs na
Szopkę Bożonarodzeniową
projekt „Dar uśmiechu na święta”
edycja 2022

Projekt „Integracja międzypokoleniowa”

W okresie od 28 listopada do 31 grudnia 2022 r. będziemy realizowali zadanie pt. „Integracja międzypokoleniowa” finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowane w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

Głównym celem projektu jest integracja i nawiązanie współpracy międzypokoleniowej uczestników, poprzez tworzenie zespołów senior-dziecko, dorosły-dziecko. Warsztaty są idealnym łącznikiem dla dwóch różnych pokoleń. Wszystkie podjęte działania pozwolą na osiągnięcie zakładanych rezultatów, a tym samym na osiągnięcie celów zadania tj. wspieranie funkcjonowania społecznego seniorów i ich aktywizację, podniesienie kompetencji kulturowych i regionalnych seniorów, wzrost integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

Projekt zakłada realizację:

  1. warsztaty rękodzieła artystycznego
  2. warsztaty florystyczne
  3. szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych
  4. wyjazd leczniczo-rekreacyjny na baseny termalne

Na realizację projektu „Integracja międzypokoleniowa” Stowarzyszenie pozyskało z Ministerstwa Edukacji i Nauki kwotę 35.000,00 zł.

logo

Piknik rodzinny

Konkurs plastyczny i fotograficzny
pt. „Blaski i cienie lampy”

Projekt GIĘTKI UMYSŁ SENIORA

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację zadania pt. „Giętki umysł seniora”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Generacja 6.0” edycja IV.

Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną

Projekt
„Z kulturą w przyszłość”

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło pochwalić się kolejnym sukcesem - dotacją na naszą działalność statutową.

Mianowicie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2021 z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymałyśmy środki na realizację zadania pod tytułem: „Z kulturą w przyszłość”.

Z uzyskanej dotacji zakupiliśmy zestaw nagłośnieniowy.

logo logo

Konkurs na
Szopkę Bożonarodzeniową