wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Konkursie na napisanie wiersza o Rozwadowie

Stowarzyszenie Lasowiacy działający przy MDK w Stalowej Woli we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na napisanie wiersza o Rozwadowie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób związanych z Rozwadowem bez względu na wiek (dzieci, młodzież szkolna, osoby dorosłe, seniorzy).

Jedna osoba może przesłać maksymalnie dwie prace. Przewidujemy nagrody i wyróżnienia. Konkurs zostanie zakończony wieczorem autorskim, gdzie zostaną zaprezentowane nagrodzone prace.

Prace należy przesłać w formie pisemnej na adres:
- Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń, ul. Ks. Ściegiennego 20, 37-450 Stalowa Wola
lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
- przyjaznadlonstwola@gmail.com.

Termin nadsyłania prac do 8 marca 2019 r.

Działanie realizowane w ramach konkursu "Mikrogranty dla Rozwadowa - V edycja" - w ramach projektu "Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej", projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rewitalizujemy Wspólnie
luty 2019

Więcej informacji na portalu społecznościowym

Miejsce Aktywności Lokalnej - MIRIAM

Zapraszamy do korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej - MIRIAM. Poniżej warunki korzystania z MAL, oraz harmonogram działań.

„Mikrogranty dla Rozwadowa”
V edycja
Dokumentacja konkursowa

  • Regulamin konkursu „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (regulamin)
  • Wzór oferty „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (wzory oferty w formacie pdfdoc)
  • Umowa o przyznanie mini-grantu „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (umowa)
  • Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach konkursu mini-grantów „Mikrogranty dla Rozwadowa” V edycja (wzory sprawozdania w formacie pdfdoc)
  • Protokół kontroli realizacji projektu (protokół)
  • Protokół obrad Komisji Konkursowej (protokół)