wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Ochrony Zabytków

logotyp MKiDN

Nazwa Zadania:

„Stalowa Wola, kościół pw. MB Szkaplerznej, polichromia autorstwa Adama Stalony-Dobrzańskiego (1954-1960 i 1961 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii - Etap I”

Wartość dofinasowania: 750 000 zł

Wartość inwestycji: 755 943,29 zł

Oraz

Zadanie dofinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie

Nazwa Zadania: „Wykonanie prac konserwatorskich polichromii na ścianach i sklepieniu (prawego) skrzydła transeptu oraz chóru w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadów”

Wartość dofinansowania: 100 000 zł

Wartość inwestycji: 249 282,23 zł