wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rewaloryzacja ołtarza głównego
oraz ołtarza bocznego
znajdujących się
w Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli