wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii (2008.12.05)

prace w parafii

W dalszym ciągu trwają prace budowlane przy kościele oraz na wikariacie.

prace w parafii prace w parafii
powrót