wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii (2008.12.13)

prace w parafii

Trwają prace budowlane przy kościele oraz na wikariacie: przy więźbie dachowej...

prace w parafii

...instalacji elektrycznej...

prace w parafii

...instalacji wodno-kanalizacyjnej.

powrót