wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Boże Narodzenie (2008.12.25)

"Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Pan przyjął postać sługi, aby sługa mógł się przemienić w Pana. Mieszkaniec i Stwórca niebios zamieszkał na ziemi, aby człowiek, mieszkaniec ziemi, mógł przenieść się do nieba" (św. Hieronim)

Święta Rodzina
W tę betlejemską cichą noc, gdy na świat przychodzi "Maleńka Miłość", a aniołowie oddają chwałę Bogu i głoszą orędzie pokoju dla ludzkości, zechciejmy się zatrzymać przy żłóbku nowonarodzonej Bożej Dzieciny.
Niech te święta będą czasem refleksji, wzajemnej życzliwości i pojednania.
Niech Jezus rodzi się w naszych sercach. Jego darami, którymi nas ubogaca, dzielmy się z innymi:
Wiarą, która nie tylko góry potrafi przenosić, ale przede wszystkim potrafi przemieniać nas samych i nasze otoczenie;
Nadzieją, która widzi światło w najczarniejszej rozpaczy, i zawsze wie, że jej źródło znajduje się w miłującym swe stworzenie Bogu;
Miłością, która raczej sama pozwoli się zranić, niż zrani innego człowieka, i jest tak gorąca, że jak ogień oczyszcza;
Pokojem, który potrafi zakończyć pojednaniem największe konflikty;
Szczęściem, które się mnoży, kiedy jest dzielone z innymi ludźmi.
Niech Boże Narodzenia trwa w naszych sercach przez cały rok.
powrót