wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Wielkanoc 2009

ciemnica

Alleluja!

Drodzy parafianie!

Niech tajemnica Zmartwychwstania stanie się dla nas źródłem odrodzenia wiary, umocnienia nadziei i zwycięstwa miłości!
Niech Zmartwychwstały Syn Boży obdarzy Wszystkich prawdziwą radością i pokojem.
Zdrowych i wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
życzą Duszpasterze
grób
powrót