wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii

wyposażenie zakrystii

Trwają prace w parafii. W nowej zakrystii zainstalowano wyposażenie.

wyposażenie zakrystii wyposażenie zakrystii wyposażenie zakrystii wyposażenie zakrystii

Gotowy jest również chodnik do budynku, w którym zamieszkają księża wikariusze.

chodnik do wikarówki chodnik do wikarówki
powrót