wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Misje Święte

Misje Święte

W czwartek 28 maja rozpoczęły się Misje Święte przed Nawiedzeniem Maryi Matki i Królowej naszej w Świętym obrazie Pani Jasnogórskiej.

Nauki misyjne prowadzą ks. Tadeusz Kocór i ks. Jan Częczek, który wieczorem nas opuścił ze względu na śmierć ojca.

Misje Święte Misje Święte Misje Święte

Parafianie otrzymali medalik Niepokalanego Poczęcia.

Misje Święte Misje Święte Misje Święte Misje Święte Misje Święte
powrót