wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Nawiedzenie Matki Bożej w świętym obrazie Pani Jasnogórskiej

nawiedzenie Matki Bożej w obrazie

Powitanie Matki Bożej przez dzieci

My serdecznie i gorąco Cię prosimy

Byś łask dziś nie żałowała

Abyś na każdego, kto tutaj przyszedł

Raczyła spojrzeć i wysłuchała.

Naucz nas kochać Boga ludzi i Ciebie

Abyśmy Matko Kochana po długim życiu z Tobą byli w niebie.

Przed ponad trzydziestu laty byłaś u nas Matko Cicha

- w Ewangelii i świecy, łagodna, dobra choć trochę zmartwiona.

Bo patrzyłaś wtedy z Jasnej Góry przez kraty niewoli.

A mówili nam starsi, że wszyscy bardzo garnęli się ku Tobie.

Niestrudzenie w swej wędrówce przyszłaś dzisiaj znów

Do parafii i do dzieci gdzie opiekę swą sprawuje święty Józef - Oblubieniec Twój.

Witaj więc Maryjo, Matko ukochana

z Boskim Twym Synem na ręku i łaskami

Matczyną swą Troską roztocz Pana nad Nami

Byśmy przez życie nie kroczyli sami.

Pozostań nam Mamą - dziecięcym swym sercem prosimy Cię szczerze

Weź kwiaty i lampkę jasno płonącą

A do serca Swego przytul wszystkie dzieci

Przytul je na wieki.

Powitanie Matki Bożej przez młodzież

Katarzyna Karnat i Filip Pawiński

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Pani Jasnogórska, Ty nas uczysz pięknej miłości. My młodzi przeżywamy teraz swój ważny czas. Niech nasze serca będą czyste i niewinne, niech sumienia będą właściwie ukształtowane, abyśmy mogli ze spokojem myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność.

Ucz nas Maryjo wierności Chrystusowi i Jego nauce. Niech nasze życie rozwija się i kształtuje pod Twoją opieką. Bądź z nami Pani Jasnogórska w każdy czas, a szczególnie w tym czasie nawiedzenia!

Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

nawiedzenie Matki Bożej w obrazie

Powitanie Matki Bożej przez dorosłych

pani Ewa

Matko Boga i Matko człowieka, nasza Matko,

Pani Jasnogórska, Królowo Polski,

Królowo Nieba i aniołów,

Królowo cherubinów i serafinów,

którzy na sklepieniu naszej świątyni Rozwadowskiej

obecni przez malowidła - na Twoje skinienie

niosą: nam - czas ratunku - Bogu - uwielbienie

dziś stajesz pośród nas Sama - niosąc nam Jezusa

tak jak od wieków niosłaś Rzeczypospolitej

Nadzieję, co nie gasła nawet w czarne chwile

I dziś, od tych czarnych godzin prowadzisz do bieli

co jaśnieje nam tęczą Nowego Przymierza

bo nie zachodzi nigdy Światło Zbawiciela

i Twojej Miłości, która nas ogarnia

Witamy Cię, o Pani, zachwyceni Bogiem

Którego nam dajesz - Ojcem, Synem, Duchem

w Trójcy Przenajświętszej - Wspólnocie Miłości

pragniemy rodziny nasze zakotwiczyć

jak małe okręty w bezmiarze Łask Stwórcy

Ty nam bądź Kotwicą zawierzenia Bogu

wszystkiego, co do nas dzisiaj przynależy

i ustrzeż nas, Maryjo, od rafy szatana,

o którą się może rozbić nasze życie

Otrzyj nam łzy zwątpienia, skruchy i pokuty

I Sama już nie płacz przez naszą niewiarę

Wyciągnij do nas ręce promienne łaskami

Co wyrywają dusze ku szlakom zbawienia

Ufnie w Twoje dłonie powierzamy Matko

dzieci, młodzież, starców, ojców, matki, księży

Ty nas ucz miłości do naszych pasterzy

Boś Ty nam Pasterką i Matką kapłanów,

Kościoła - co żyje Eucharystii Darem,

przyjmij nas, o Panno, jak przyjęłaś Syna

i utul w ramionach, tak jak Jego tulisz

czy to w czas radości, czy to w czas cierpienia

bądź naszą Piastunką i przewodź nam w wierze,

o Gwiazdo Miłości, Nadziei i Ducha,

do Syna nas prowadź, ucz nas Jego słuchać

niech nam będzie Królem Chrystus Pan Zwycięzca

w Rozwadowskiej Farze, Ojczyźnie i sercach

niech Chwały Twej korona będzie ozdobiona

płomienną wiarą naszą - bądź nam pozdrowiona,

Ave Maryja, Amen.

Powitanie Matki Bożej przez ks. Proboszcza

Klękamy przed Tobą Maryjo - Córko Boga, Matko Syna Bożego, Oblubienico Ducha Świętego, Przybytku Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy Ci Pani naszych serc za Twoje przyjście i Twą opiekę Dobra Matko naszej nadziei i naszego ratunku.

Maryjo, Pani Jasnogórska przedstaw Bogu nasze dziękczynienie za wielkie dobrodziejstwa, których doświadczamy. Matko Błogosławiona wyciśnij na naszych sercach znak miłości, abyśmy przez Ciebie i w Tobie odnaleźli wierność naszemu Bogu i bliskość z każdym człowiekiem.

Matko Najlepsza, Matko Polaków i nasza Królowo, którą czcimy w tylu sanktuariach, Czarna Madonno z Jasnej Góry, Matko z bliznami na twarzy, Pani Częstochowska miej w opiece naszą ojczyznę, diecezję i tę rozwadowską parafię pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej. Matko naszych serc i naszego życia wyproś nam u Syna Swego wszystkie dary Ducha Świętego abyśmy okazali się mądrzy i odpowiedzialni, wierni powołaniu.

Święta Boża Rodzicielko, Służebnico Pańska prosimy Cię o prawdziwą wolność Dzieci Bożych i żywą wiarę. Przewodniczko na ludzkich drogach pomóż nam pokonywać przeszkody i być silniejszymi od tego co nam zagraża. Matko Mądrości naucz szczególnie młodych, że grzech nie jest nowoczesnością ale nieszczęściem. Ucieczko grzeszników. Matko Dobrej Przemiany ulecz nas z grzechów, broń przed lekceważeniem Prawa Bożego i pomóż chodzić drogami przykazań. Naucz nas szanować Dzień Pański byśmy wzrastali duchowo. Otocz opieką nasze rodziny niech będzie w nich miłość i radość, serdeczność i życzliwość dla starszych i chorych, troska o wychowanie dzieci i służba życiu od jego poczęcia.

Matko Najczystsza, Matko Łaski Bożej włącz nas do grona tych, których jak dzieci kochasz pouczasz, karmisz i wspierasz. Twojemu sercu i Twoim dłoniom powierzamy nasz los, starszych i młodych, wierzących i tych, którzy odeszli od Ciebie i Twojego Syna, gorliwych i oziębłych, duchownych i świeckich, wszystkich i każdego.

Przytul do matczynego serca wszystkich chorych w parafii. Ich cierpienia połóż na ołtarzu krzyża Twojego Syna, jako ofiarę przebłagalną za zbawienie wszystkich.

Matko Szkaplerzna i Miłosierdzia zawierzamy Ci samotnych, bezdomnych, bezrobotnych, ogarniętych strachem i zagubionych, na drogach życia.

Maryjo do Jezusa nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj. Oddajemy Tobie nasze siły i gotowość służenia Jezusowi w braciach. Królowo Wszystkich Świętych przedstaw Synowi tych, którzy odeszli z tego świata. Święta Maryjo. Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

nawiedzenie Matki Bożej w obrazie

Akt oddania Matce Bożej

Bogurodzico Dziewico, Matko naszego zbawienia!

Z wdzięcznością i wzruszeniem przeżywamy Twoje kolejne nawiedzenie na naszej ziemi. Wędrujesz przez Polskę w znaku Jasnogórskiej Ikony przypominając, że jesteś naszą Panią i Królową, żeś troskliwą Gospodynią polskiej Kany...

Stajesz wśród nas, zatroskana o nasz wieczny los i mówisz ze smutkiem "Niech ludzie przestaną obrażać Boga, bo już dosyć jest obrażany"; "Niech się nawrócą i pokują za grzechy"

Prosimy Cię, wyproś nam u Boga najpierw łaskę zrozumienia czym jest naprawdę grzech - lekceważeniem woli Bożej, buntem przeciw Stwórcy i Panu, krzywdą wyrządzoną najlepszemu Ojcu, odrzuceniem najpiękniejszej miłości Zbawiciela, który życie za nas dał...

Matko Miłosierdzia!

Pomóż nam dźwigać się z upadków i podjąć nawrócenie szczere i trwałe, godne ludzi wiary i odpowiedzialnego traktowania swojego życia. Wyrwij nas z naszych nałogów: lekkomyślności, pijaństwa, lenistwa i nieczystości, które ranią Serce Twojego Syna i Twoje, a nam ciążą bardziej niż kajdany niewoli.

Ucz nas ducha pokuty i wynagrodzenia za krzywdę Bogu wyrządzoną, wszak sprawiedliwość domaga się aby naprawić zło i nadrobić dobro zmarnowane.

Ucz nas pracować, cierpieć, znosić udręki i przyjmować przeciwności losu w duchu pokuty, którą Miłosierny Sędzia chce nas przygotować do spotkania z Sobą w krainie wiecznej szczęśliwości, gdzie nic nieczystego wejść nie może.

"Niech ludzie modlą się!" - usilnie powtarzałaś na fatimskich polach. I nic dziwnego, bo częsta modlitwa jest wyrazem wiary w Boga ku Któremu się zwracamy, zaufania do Jego wszechmocy pragnącej nam pomóc i miłości, jako że modlitwa jest rozmową kochającego dziecka z Ojcem, który nie tylko kocha ale jest Miłością Samą.

Matko nasza! Przyrzekamy Ci, że Twoje wezwanie do modlitwy nie pozostanie bez echa w naszych sercach. Odnawiamy obietnicę wiernego spełniania obowiązku osobistej modlitwy porannej i wieczornej, jako prośbę i dziękczynienie za każdy dzień przeżyty pod troskliwym okiem Bożej Opatrzności i obiecujemy dążyć do wprowadzenia w naszych domach zwyczaju wspólnej modlitwy całej rodziny, co - ufamy zwiąże nas jeszcze bardziej z Panem Bogiem, z Tobą Maryjo, i wzajemnie ze sobą i z tymi wszystkimi, których będziemy polecać opiece Twojego Niepokalanego Serca i Miłosiernego Serca Chrystusa Pana!

Maryjo wzywasz do czci i uwielbienia Najświętszej Eucharystii.

Przyrzekamy, że będziemy bardziej cenić wielki dar Eucharystii uczestnicząc wiernie w niedzielnej i świątecznej Mszy Św., przyjmując często Komunię Św., szczególnie tę I-piątkową i I-sobotnią wynagradzającą widząc w niej wyraz niewypowiedzianej miłości naszego Zbawiciela do nas. Obiecujemy częściej nawiedzać Najświętszy Sakrament, prowadząc do Niego szczególnie nasze dzieci, których serca są tak otwarte na miłość Chrystusa Pana.

Królowo Różańca Świętego!

Składamy obietnicę, że zgodnie z Twoim życzeniem Różaniec uczynimy naszą umiłowaną modlitwę. Wierzymy, że przez niego zasłużymy u Boga na łaski potrzebne nam do zbawienia. Chcemy w nim widzieć szkołę naszego upodobnienia się do Chrystusa i do Ciebie, Maryjo. Rozumiemy że przez tę modlitwę chcesz z nas uczynić "nowych ludzi plemię", pokolenie, które pod Twoim przewodem włączy się w wielkie dzieło odnowy duchowej współczesnego świata po dziesiątkach lat okrutnej deprawacji serc i kaleczenia sumień.

Świadomi Twoich zamiarów wobec nas poświęcamy się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu. Niech Ono - Niepokalane i Przeczyste, Łaskawe i Pobożne, po królewsku mężne i wielkoduszne - zachwyci nas i porwie do wiernej służby Tobie, Pani i Królowo nasza. Uczyń z nas swoje sługi, pomocników i apostołów w pracy dla chwały Boga i dla zwycięstwa Chrystusa na naszej ziemi.

Opiekunko rodzin!

Poświęcamy Ci nasze domowe ogniska. Niech panuje w nich miłość i pokój, wzajemny szacunek i pamięć o bliźnich, a nade wszystko pragnienie świętości, które jest dążeniem - przy pomocy łaski Bożej - do pełni człowieczeństwa.

Naucz nas kochać każde życie. Spraw byśmy zechcieli być stróżami życia cieszącymi się każdym Bożym darem jakim jest człowiek, pomyślany przez Boga jako Jego żywe mieszkanie, świątynia Trójcy Przenajświętszej, Boże sanktuarium upiększane religijnym wychowywaniem i klimatem miłości rodziny. Serca rodziców przekonaj o potrzebie odpowiedzialności nie tylko za materialną stronę życia swoich dzieci, ale nade wszystko za ich poziom moralny i życie z wiary.

Chorym i podeszłym w latach daj osłodę w ich cierpieniu. Natchnij miłosierdziem serce mogące zapełnić miłością ich samotność, a wszystkim nam daj spojrzenie wiary na tych naszych bliźnich, na których życiu pozostawiły głębokie ślady różnorakie krzyże, praca, trudne doświadczenia. Obyśmy widzieli w ich twarzach Oblicze Cierpiącego Chrystusa czekającego na naszą dobroć.

Stolico Mądrości!

Poświęcamy Ci szkoły naszej parafii niech również w ich murach zapanuje klimat stworzony przez naśladowanie Twojego Serca. Pomagaj tym, którzy z Tobą według Twoich zasad, chcą wychowywać młodych ludzi; błogosław ich pracy i życiu. Zagubionych przekonaj, że serce Matki nie jest dla nikogo zagrożeniem. Twoje duchowe światło niech rozjaśni umysły wielu, aby zrozumieli, że warto otworzyć drzwi Chrystusowi...

Rozpal w sercach młodzieży szlachetny zapał i gorliwość tak właściwy jej wiekowi wrażliwemu na ideały, na piękno, na służbę prawdzie. Oby te wartości nie zwiędły w ich duszach, lecz zakwitły radosną służbą bliźnim i Bogu.

Matko Kapłanów!

Weź w swoją opiekę tych, którzy nas prowadzą drogami zbawienia. Uświęcaj ich swoimi łaskami, daj im moc kruszenia serc zatwardziałych grzeszników, daj skuteczność ich przepowiadaniu Bożego Słowa i uczyń ich samych świętymi, bo tylko jako tacy będą się cieszyć błogosławieństwem Nieba i skutecznie będą zwyciężać księcia ciemności.

Natchnij wielkoduszne serca naszych parafian, aby ochotnie włączyli się w pracę dla dobra rodziny parafialnej, pomagając kapłanom, z którymi wszak tworzymy jeden Chrystusowy Kościół. Wszyscy jesteśmy Kościołem. To nasz wspólny święty skarb.

Zwycięska Wspomożycielko Wiernych! Matko Kościoła!

Prosimy, otocz płaszczem opieki Ojca Św. Wyjednaj mu zdrowie, siły i gorliwość apostolską. Strzeż go od nieprzyjaciół i wyproś u Ducha Świętego skuteczną moc Jego słowom i działaniom.

Błogosław Administratorowi naszej Diecezji ks. Bp Edwardowi Frankowskiemu. Niech z miłością i pokorą, w duchu Ewangelii prowadzi pewnie i bezpiecznie łódź Kościoła Sandomierskiego do portu zbawienia.

Całemu Kościołowi wyjednaj świętość i żarliwość apostolską, swobodę działania i wierność nauce Twojego Syna.

Królowo Polski!

"Pod Twoją obronę uciekamy się!". Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały nasz Naród. Obiecujemy Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy, Twojemu Synowi a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. Uproś narodowi polskiemu stałość w wierze, mądrość serca, świętość życia i zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi przesiąkłej krwią i łzami spokojny i chwalebny byt w prawdzie sprawiedliwości i niepodległości.

Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.

Powstrzymaj zalew bezbożnictwa, niewierzącym okaż słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Miłosiernym okiem spójrz na grzeszników i wskaż im drogę powrotu do Boga, szczerą skruchę i wytrwałość w nawróceniu.

Umiłowana Pani Świata i Królowo Pokoju! Czuwaj nad całą rodziną ludzką. Niech wszystkie narody budują swe życie na Bożym Prawie.

Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.

Pod Twoją obronę ...

powrót