wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rok Kapłański (2009.06.19 - 2010.06.19)
"Wierność Chrystusa, wierność kapłana"

Rok Kapłański

"...ten Rok musi być w szczególny sposób rokiem modlitwy, modlitwy samych kapłanów, modlitwy z kapłanami i za kapłanów..."

"Powinien być to również Rok religijnego i publicznego świętowania ludu Bożego i lokalnych wspólnot katolickich, gdzie wierzący poświęcą się modlitwie i medytacji, gdzie wspólnie celebrowane będą święta, a kapłanów w godny sposób obdarzy się wyrazami uznania."

Z listu Prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Claudio Hummes, na Rok Kapłański

powrót