wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rekolekcje formacyjne ministrantów (2009.09.25-27)

Rekolekcje formacyjne ministrantów

W ośrodku rekolekcyjnym w Gorzycach od 25 do 27 września 2009 r. ministranci wraz z opieknem ks. Grzegorzem odbyli rekolekcje formacyjne.

Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów

Ten pobyt zaowocował piękniejszą służbą w parafii.

Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów Rekolekcje formacyjne ministrantów
powrót