wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Wprowadzenie w czas Adwentu (2009.11.29)

inscenizacja

W I Niedzielę Adwentu lektorzy i ministranci, przygotowani przez ks. Grzegorza, obrazami biblijnymi wprowadzili nas w radosny czas oczekiwania na przyjście Pana.

inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja inscenizacja
powrót