wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Modlitwa Różańcowa (Październik 2010)

różaniec

Październik miesiącem modlitwy różańcowej za rodziny i ojczyznę.

powrót