wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego (2010.11.28)

hasło roku liturgicznego

Adwent

o Piśmie Świętym

Czytamy Pismo Święte

Roraty

lampion

godz. 6.15

rekolekcjonista
powrót