wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Boże Narodzenie 2010

Boże Narodzenie

Czas wizyty duszpasterskiej to czas uświęcania tej wspólnoty przez modlitwę i błogosławieństwo, które za pośrednictwem kapłana Bóg pozostawia Rodzinie.

Jest to również czas wspólnej dyskusji na tematy parafii, wiary i codziennego życia. Zaproszenie i przyjęcie kapłana jest nie tylko wyrazem gościnności, ale przede wszystkim gotowości przyjęcia trudu budowania wspólnoty Chrystusa w swoich sercach, rodzinach, parafii.

Przed przyjęciem kapłana należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i świecę, oraz Pismo św. Dzieci powinny mieć przygotowane zeszyty z religii.

Ponieważ kapłan nawiedza całą rodzinę, dlatego o ile nie ma obiektywnych przeszkód powinni być wszyscy domownicy.

powrót