wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Wielkanoc 2011

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Zmartwychwstały

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską Miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą Miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej Miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

w imieniu księży z parafii ks. Proboszcz Jan Folcik
powrót