wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Inauguracja przygotowań do koronacji
Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
w 100-tną rocznicę konsekracji
kościoła Stalowa Wola - Rozwadów

kościół w Stalowej Woli - Rozwadowie

Poświęcenia placu i prac przy wykopie fundamentów dokonano 28 sierpnia 1899 r.

Wmurowania kamienia węgielnego dokonał dziekan rudnicki a proboszcz Racławic Ks. Józef Günter 8 października 1899 r.

Konsekracji świątyni, podczas wizytacji kanonicznej w dniach 19-21 maja 1911 r. dokonał ówczesny ordynariusz diecezji przemyskiej ks. bp. Józef Sebastian Pelczar (obecnie święty).

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej prawie od trzech stuleci odbiera należną cześć. Mieszkańcy parafii i okolicznych miejscowości przychodzili i przychodzą, by w ręce Maryi składać swoje prośby, które za Jej pośrednictwem są wysłuchiwane przez Boga.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej

Dewizą życia [biskupa Pelczara] było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi, Chrystusowi przez Maryję. Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - mówił - musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która "w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była "tabernakulum" - pierwszym "tabernakulum" w historii (por. Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z domu rodzinnego, i innych do tej miłości zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał: "Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza jego Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża i wiodła ich do Serca Boskiego".

Drodzy Parafianie

Módlmy się, aby spotkania renowacji misji przyniosły jak najobfitsze owoce w życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym.

Ojcze Niebieski, Ty postanowiłeś wszystko odnowić w Chrystusie, naszym Zbawicielu. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. On zawisł na drzewie krzyża, został złożony w grobie i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jego święta Pascha kryje w sobie tajemnicę naszego zbawienia.

Prosimy Cię, Ojcze miłosierny, aby parafialne renowacje misji do których się przygotowujemy, były dla nas czasem odnowy duchowej. Wzbudź w sercach wszystkich pragnienie słuchania Twego słowa i podporządkowania mu swego życia. Udziel łaski powrotu tym, którzy od Ciebie odeszli. Wylej na nas swego Ducha, abyśmy - przez Niego prowadzeni - doszli do pełnego zjednoczenia z Tobą i odważniej podejmowali zadania, które nam powierzasz w swoim Kościele i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Szczęść Boże!

Wasi Duszpasterze

Program Renowacji Misji Świętych
21 - 25.05.2011
Prowadzą: ks. dr Marian Balicki,
ks. dr Tadeusz Kocór

Sobota 21 maja 2011
"Duch Święty jest przewodnikiem duszy,
bez Niego nic nie można..."
św. Jan Vianney
17:30 - Nabożeństwo majowe
18:00 - Msza św. i uroczyste rozpoczęcie Renowacji Misji Świętych
21:00 - Apel Jasnogórski
Zapraszamy wszystkich
Niedziela 22 maja 2011
"Nie potępiaj i nie sądź swoich bliźnich
- inaczej Bóg cię nauczy pokory twoim kosztem..."
św. Józef Sebastian Pelczar
6:00 - Godzinki do NMP
6:30 - Msza św. z nauką misyjną
8:00 - Msza św. z nauką dla kobiet
9:30 - Msza św. z nauką dla dzieci
11:00 - Msza św. z nauką dla mężczyzn
17:30 - Nabożeństwo majowe
18:00 - Msza św. z nauką dla młodzieży
21:00 - Apel Jasnogórski
Zapraszamy wszystkich
10:00 - Msza św. z nauką misyjną /Sochy/
Poniedziałek 23 maja 2011
"Jeżeli uczynimy wszystko, co w naszej mocy,
Bóg uczyni resztę"
św. Arnold Janssen
9:00 - Msza św. z nauką misyjną
11:00 - Msza św. z nauką dla dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
17:30 - Nabożeństwo majowe
18:00 - Msza św. w intencji rodzin z nauką misyjną
21:00 - Apel Jasnogórski
Zapraszamy wszystkich
Wtorek 24 maja 2011 - dzień spowiedzi
"Ciesz się, bo Bóg jest cierpliwy i miłosierny"
św. Augustyn
9:00 - Msza św. z nauką misyjną
SPOWIEDŹ
10:00 - 12:00
14:00 - 17:30
17:30 - Nabożeństwo majowe
18:00 - Msza św. w intencji rodzin z nauką misyjną
21:00 - Apel Jasnogórski
Zapraszamy wszystkich
Środa 25 maja 2011
"Wszystkie dobra Pana przechodzą do nas
przez ręce Maryi"
św. Jan Bosko
9:00 - Msza św. z nauką misyjną
10:00 - Wystawienie Najświętszego sakramentu do prywatnej adoracji
17:30 - Nabożeństwo majowe
18:00 - Uroczysta Msza św. inaugurująca przygotowanie koronacji pod przewodnictwem J.E.Ks.Bpa Krzysztofa Nitkiewicza, udzielenie Sakramentu bierzmowania młodzieży
powrót