wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Boże Narodzenie (2011.12.25)


szopka w Betlejem

"Chwała na wysokości Bogu
- a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!"

Tymi słowami dobrze nam znanej kolędy życzymy z całego serca naszym Drogim Parafianom i wszystkim Gościom Bożej radości, miłości i pokoju płynących z radosnego faktu narodzenia Syna Bożego. Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym błogosławieństwem.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

proboszcz - ks. Jan Folcik
wraz z Księżmi Wikariuszami
powrót