wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rozpoczęcie rorat (2012.12.03)


Msza Święta roratnia

3 grudnia rozpoczęliśmy Msze Święte roratnie o godz. 6:00 pod hasłem "Poszli w ciemno za Światłem".

Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia

A 6 grudnia gościliśmy na Mszy roratniej Świętego Mikołaja.

Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia Msza Święta roratnia
powrót