wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Wielki Post 2013

„W tym okresie Wielkiego Postu, ponówmy nasze zaangażowanie na drodze nawrócenia, w pokonywanie skłonności do spoglądania tylko na samych siebie. Uczyńmy natomiast miejsce dla Boga, spoglądając Jego oczyma na naszą codzienną rzeczywistość. Moglibyśmy powiedzieć, że alternatywa między zamknięciem w naszym egoizmie a otwarciem na miłość Boga i innych, odpowiada alternatywie kuszeń Jezusa: jest to alternatywa między ludzką władzą a miłością krzyża, między odkupieniem widzianym wyłącznie w dobrobycie materialnym a odkupieniem, które jest dziełem Boga, któremu dajemy pierwszeństwo w naszym życiu. Nawrócenie jest nie zamykaniem się w poszukiwaniu swego sukcesu, prestiżu, stanowiska, ale sprawienie, aby każdego dnia, w małych rzeczach prawda, wiara w Boga i miłość stawały się sprawą najważniejszą.”

Benedykt XVI


oblicze z całunu turyńskiego

Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych.

W naszym kościele w każdy piątek o godzinie 6.30 i 17.15 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godzinie 17.00 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali.

Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych nabożeństwach.

powrót