wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Uroczystość św. Józefa (2015.03.19)

Uroczystość św. Józefa

W Uroczystość św. Józefa ks. prałat dr Marian Balicki dokonał poświęcenia obrazu św. Józefa, który został zamieszczony w bocznym ołtarzu. Piotr Warchoł namalował obraz i jest jego fundatorem.

Uroczystość św. Józefa Uroczystość św. Józefa
powrót