wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej (2015.06.04)

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
powrót