wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości (2015.11.11)

Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopada dzieci ze Szkoły Postawowej uczciły 97 rocznicę odzyskania Niepodległości wierszem, pieśnia i modlitwą.

Rocznica Odzyskania Niepodległości Rocznica Odzyskania Niepodległości Rocznica Odzyskania Niepodległości
powrót