wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Święto Konstytucji 3 Maja (2016.05.03)

żywy obraz

Aby uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zainscenizowano żywy obraz przedstawiający dzieło Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja 1791 roku"

żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz żywy obraz
powrót