wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Prace w parafii (2016.09.28)

prace w parafii

Trwają prace przy alejce na cmentarzu i elewacji domu Miriam.

prace w parafii prace w parafii prace w parafii prace w parafii
powrót