wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała (2016.12.29)

Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała Pogrzeb Ryszarda Szawana ojca ks. Michała
powrót