wizyt(y) od 30.11.2008 r.

73 rocznicę likwidacji rozwadowskiego Kedywu (2017.05.18)

73 rocznica likwidacji rozwadowskiego Kedywu

18 maja 2017 r. została odprawiona Msza św. za akowców w 73 rocznicę likwidacji rozwadowskiego Kedywu.

powrót