wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rekolekcje adwentowe (2019.12.08-11)

Rekolekcje adwentowe

Rekolekcje adwentowe przeprowadził o. Marek Kosarz - dominikanin.

Rekolekcje adwentowe Rekolekcje adwentowe Rekolekcje adwentowe
powrót