wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rozwadów, dnia 19 X 2013,
Parafia M. B. Szkaplerznej

Szkaplerz w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II1

Szkaplerz do dzisiaj noszę, tak jak przyjąłem go
u OO Karmelitów „na Górce” mając 10 lat.

- słowa bł. Jana Pawła II2 -

Wstęp

Z okazji zbliżającego się 22 października poświęconego liturgicznie bł. Janowi Pawłowi II, oraz nadchodzącej kanonizacji w dniu 27 IV 2014 roku, jak również zbliżającej się koronacji Matki Bożej Szkaplerznej w rozwadowskim sanktuarium w dniu 25 maja 2014 roku, przyglądniemy się w dzisiejszym maryjnym rozważaniu najpierw roli Szkaplerza w życiu bł. Jana Pawła II (1), Jego nauczaniu o tym Znaku (2), i znaczeniu Szkaplerza w naszym życiu (3).

1. Bł. Jan Paweł II związany ze Szkaplerzem przez całe życie

Szkaplerz nosił bł. Jan Paweł II. Jako kilkunastoletni chłopak przyjął go z okazji pierwszej Komunii świętej z rąk ojca Sylwestra w wadowickim klasztorze na „Górce”3. Szkaplerzowi był wierny do końca życia. Ojciec święty cały czas nosił Szkaplerz sukienny, chcąc podkreślić w ten sposób, że traktuje go jak szatę Maryi. Zachowały się dwa zdjęcia, które to potwierdzają. Jedno zostało zrobione przed wojną i ukazuje Karola Wojtyłę wśród junaków podczas wakacyjnych robót w hufcu pracy. Na zbiorowym zdjęciu junak Wojtyła tym się wyróżnia, że ma na szyi Szkaplerz. Również jako młody kapłan w czasie wypraw turystycznych nosił zawsze Szkaplerz. Drugie zdjęcie zrobiono Janowi Pawłowi II w rzymskiej klinice Gemelli, w której przebywał po zamachu 13 maja 1981 roku. Na ramieniu widać wysuwający się spod szpitalnej koszuli brązowy Szkaplerz karmelitański. Otóż Jan Paweł II w czasie zamachu na placu Świętego Piotra miał na szyi Szkaplerz. Po tej tragicznej chwili był natychmiast operowany. Jednak rekonwalescencja przebiegała z wieloma komplikacjami. Choroba nie ustępowała. Życie Ojca świętego cały czas było zagrożone. Trwało to przez dwa miesiące. Wszyscy obawiali się, o życie Papieża. Całkowity przełom nastąpił 16 lipca 1981 roku. Biały Pasterz w ciągu kilku dni wrócił do zdrowia. Wówczas Ojciec święty i Kuria Watykańska uznali, że był to cud Matki Bożej Szkaplerznej.

Jan Paweł II zmarł w sobotę, 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, o godzinie 21.37. Odszedł do domu Ojca w pierwszą sobotę miesiąca, poświęconą Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego dotyczy przywilej sobotni: Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i zawiodę, na górę życia wiecznego4. Można przypuszczać, iż zaraz po śmierci Matka Boża Szkaplerzna wprowadziła go do nieba.

Warto wiedzieć, iż 25 listopada 2005 roku. Karmelici Bosi z Wadowic otrzymali od abpa S. Dziwisza Szkaplerz „papieski”, który nosił do końca życia i z którym umarł. Obecnie znajduje się on na ścianie w szklanej rozecie obok ołtarza przy którym jako chłopiec przyjął Szkaplerz.

2. Nauczanie Jana Pawła II o Szkaplerzu

Jan Paweł II przy różnych okazjach podkreślał, ile łask, otrzymał od Maryi dzięki Szkaplerzowi. Podczas audiencji generalnej 25 lipca 1988 r. powiedział do uczestników: Szkaplerz jest przewodnikiem czułej i synowskiej pobożności maryjnej. Poprzez Szkaplerz czciciele Maryi wyrażają pragnienie kształtowania swojego życia w oparciu o Jej przykład jako Matki, Opiekunki, Siostry, przeczystej Dziewicy, przyjmując z czystym sercem Słowo Boże i oddając się służbie braciom. Niech wam zawsze towarzyszy Matka Boża Szkaplerzna! Niech was Ona prowadzi jak gwiazda, która nie zniknie z horyzontu. I niech was Ona zawiedzie w końcu do Boga, ostatecznego portu, ostatecznej Przystani nas wszystkich. Zaś z okazji 750-lecia Szkaplerza świętego, które obchodzono w 2001 roku, Jan Paweł II napisał List apostolski. Ojciec święty streścił w nim całą naukę Kościoła o Szkaplerzu, i zachęcał do noszenia tego Znaku. Napisał między innymi: Znak Szkaplerza przywołuje dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Najświętszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze życia, ale także w chwili przejścia ku pełni wiecznej chwały; druga to świadomość, że nabożeństwo do Niej nie może ograniczać się tylko do modlitw i hołdów składanych Jej przy określanych okazjach, ale powinna stanowić „habit”, czyli nadawać stały kierunek chrześcijańskiemu postępowaniu opartemu na modlitwie i życiu wewnętrznym poprzez częste przystępowanie do sakramentów i konkretne uczynki miłosierne co do ciała i duszy. W ten sposób szkaplerz staje się znakiem „przymierza” i wzajemnej komunii pomiędzy Maryją i wiernymi [...].

3. Bł. Jan Paweł II inspiruje nas do noszenia i ukochania Szkaplerza świętego

Świadectwo życia i umierania Jana Pawła II potwierdza, jak ważne jest, aby Szkaplerz nosić. Pewnego razu ks. Wojtyła zachęcał chorych: Noście zawsze święty Szkaplerz. Ja zawsze mam szkaplerz na sobie i odniosłem wiele dobra z tego nabożeństwa5. Trzeba go przyjąć i przekazać dzieciom udającym się do szkół, do internatów, na studia, a także tym, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy, aby znajdowali w nim ochronę. Szczególną łaskę przynosi chorym, wszystkim, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Pewnego razu do ojca Jozafata - karmelity - przyszła z płaczem młoda pani doktor zwierzając się, że jej małżeństwo się rozpada, bo mąż znalazł sobie inną kobietę. Mówiła, że jest bezradna i pytała co ma dalej robić. Wtedy ów kapłan poradził Jej: Niech pani da mu Szkaplerz, niech pani go przekona, żeby on ten Szkaplerz przyjął. Uczyniła tak jak poradził jej duchowny. Matka Boża uratowała rozpadający się związek małżeński. Mąż lekarki porzucił kochankę i wrócił do swojej żony. Po jakimś czasie oboje przyszli do spowiedzi do ojca Jozafata dziękując za pomoc6.

Zatem trzeba nam wziąć Szkaplerz w życie i się go nie wstydzić. Bowiem zachęca dzisiaj Jezus w Ewangelii: „Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego [...], a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec Aniołów Bożych” (Łk 12,8-9). Widać, że Bóg uzależnia zbawienie od publicznego przyznania się do Niego i przeciwnie, kto się Go wyprze przed ludźmi będzie odrzucony w wieczności7. Zatem jednym ze znaków zbawienia jest Szkaplerz, którego noszenie jest świadectwem naszej wiary.

Zakończenie
  1. Jeśli nosisz Szkaplerz, pamiętaj, Maryja jest z Tobą za życia i przy śmierci wypraszając cuda jak w życiu bł. Jana Pawła II.
  2. Dlatego mówi Papież: Duchowość maryjna ma swój widzialny znak w Szkaplerzu, który ja noszę od dawna. Pozostałem szkaplerzowi wierny i jest on moją siłą. Dzień Matki Bożej Szkaplerznej jest mi bardzo drogi8. Niech i nam będzie zawsze drogi jak Janowi Pawłowi II. Amen.

1 Przy opracowaniu wykorzystano tekst. Por. B. Belgrau, Szkaplerza się trzymajmy, Kraków 2009, s. 21-23; 40; 47-56.

2 Słowa wypowiedziane podczas trzeciej wizyty Jana Pawła II w Wadowicach tj. 16 czerwca 1999 roku.

3 Słowa te skierował bp K. Wojtyła do OO Karmelitów w Wadowicach w dniu swoich prymicji biskupich tj. 23 listopada 1958 roku.

4 Cyt. za: B. Belgrau, Szkaplerza się trzymajmy, Kraków 2009, s. 23.

5 Jako młody wikariusz w parafii św. Floriana (1949-1951) organizował rekolekcje dla chorych i wtedy wypowiedział te słowa.

6 Por. B. Belgrau, Szkaplerza się trzymajmy... s. 40.

7 Por. G. Zevini- P. G. Cabra, Lectio divina Warszawa 2010, s. 168-169.

8 Słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 1980 roku. Cyt. za: Jan Ewangelista Krawczyk, Dar mojej Matki, Czerna - Poznań 2010, s. 24.