wizyt(y) od 30.11.2008 r.

KOMUNIKAT
Komitetu d/s Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Stalowej Woli - Rozwadowie

Drodzy Bracia i Siostry,
Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

2 września 2013 roku w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu powołanego przez księdza proboszcza Jana Folcika, d/s przygotowania i zorganizowania uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, wyznaczonej przez księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza na dzień 25 maja 2014 roku, jak również i innych uroczystości religijnych przewidzianych w obecnym 2013 roku jak i 2014 roku, które będą przygotowywać religijnie wiernych naszej parafii i nie tylko do większej Czci i Miłości do Maryi, naszej Matki i Królowej, której zwieńczeniem będzie Uroczysta Koronacja Pani Rozwadowskiej.

W trakcie tego spotkania Ks. Proboszcz omówił plany i zadania, jakie będą stały przed parafią i poszczególnymi członkami Komitetu, oraz wyjaśnił rangę uroczystości, w której przewidywany jest udział biskupów, kilkuset księży, przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych, lokalnych oraz rzeszy wiernych przybyłych na tę uroczystość z naszej parafii, oraz z naszej sandomierskiej diecezji i diecezji sąsiednich.

Podczas pierwszego spotkania zapadły decyzje związane z lokalizacją miejsca koronacji, która będzie usytuowana na nowo budowanym parkingu tuż za budynkiem kościoła. Tego rodzaju uroczystość wiąże się z wieloma wyzwaniami stojącymi nie tylko przed członkami Komitetu, jak też przed każdym wiernym Czcicielem Matki Bożej Szkaplerznej, który w jakikolwiek sposób chciałby swoim wsparciem materialnym lub pracą przyczynić się do uświetnienia uroczystości koronacyjnej.

Przewidywany koszt zorganizowania uroczystości będzie dość znaczny, a na jego całość składać się będą między innymi takie wydatki jak:

 • budowa ołtarza dla koncelebransów, podestów dla chóru, orkiestry, zakup drewna oraz innych materiałów niezbędnych do budowy ołtarza,
 • instalacja nagłośnienia /wypożyczenie sprzętu/, który będzie w stanie nagłośnić cały plac /okablowanie, montaż telebimu i statywów/,
 • transport ławek i krzeseł z ościennych parafii,
 • zorganizowanie parkingów dla autokarów i samochodów osobowych i związana z tym reorganizacja ruchu w obrębie ulic przyległych do Rynku, ulic: Polnej, Grunwaldzkiej, Mieszka I-go, Kochana,
 • współpraca z Urzędem Miasta i Komendą Powiatową Policji w zakresie zamknięcia ulicy Granicznej i ulicy serwisowej równoległej do ulicy Granicznej, jak również bezpieczeństwa przed, w trakcie i po uroczystości koronacyjnej,
 • zakup ornatów dla księży, którzy będą sprawować Eucharystię podczas uroczystości koronacyjnej,
 • zakup kwiatów i elementów wystroju ołtarza,
 • koszty związane z przygotowaniem transmisji telewizyjnych /telewizje miejskie, regionalne i telewizja TRWAM/,
 • zapewnienie i zorganizowanie punktów medycznych,
 • przygotowanie i zorganizowanie posiłków dla przybyłych gości, księży, chóru, orkiestry i pielgrzymów,
 • wynajem toalet.

Biorąc pod uwagę w/w inwestycje i przedsięwzięcia zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących wspomóc duchowo, materialnie, jak też poprzez podzielenie się swoimi pomysłami dzieło Uroczystości Koronacji Obrazu Naszej Pani i Królowej, która na stałe zapisze się w historii parafii, w sercach wiernych. Wszyscy fundatorzy i ofiarodawcy będą umieszczeni na specjalnej tablicy upamiętniającej przygotowania do tego naszego święta.

Na chwilę obecną bezinteresowną chęć pomocy zaoferowała Agencja Reklamy GOMA Pana Mariusz Markuta, która wydrukowała dwa rodzaje folderów w nakładzie kilkuset egzemplarzy /jeden o historii parafii, drugi o historii obrazu Matki Bożej Szkaplerznej/, które są do nabycia w przedsionku i zakrystii.

Podczas spotkania komitetu i przy aprobacie Ks. Proboszcza Agencja Reklamy GOMA podjęła się wydrukowania kalendarzy na 2014 rok i modlitewników, które będą dostępne w sprzedaży już w listopadzie, a dochód z nich zostanie przeznaczony na koszty związane z koronacją.

Projektowany kalendarz będzie przedstawiał obrazy, witraże oraz wnętrze naszej świątyni, natomiast modlitewnik będzie zawierał modlitwy i pieśni maryjne i nie tylko, którymi uświetnimy uroczystość koronacyjną, jak również będzie służył pogłębianiu duchowości maryjnej i eucharystycznej.

W przyszłym roku po zakończonej uroczystości zostanie wydany album pamiątkowy zawierający nie tylko zdjęcia z koronacji, ale także z wszystkich innych uroczystości w roku bieżącym i przyszłym poprzedzających koronację.

Już niebawem na stronie internetowej parafii zostanie utworzona nowa zakładka pod nazwą „KORONACJA”, na której będą na bieżąco zamieszczane informacje dotyczące poszczególnych etapów przygotowań.

Termin następnego spotkania Komitetu ds organizacji uroczystości koronacyjnej będzie ogłoszony przez Ks. Proboszcza. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących zaangażować się w nasze wspólne dzieło, do czynnej pomocy w organizacji tak znamienitej uroczystości.

Niech poprzez trud podjętych działań w związku z organizacją Koronacji Pani Rozwadowskiej pogłębi się nasza wiara i miłość do Maryi, jak również zawiąże się jeszcze lepsza współpraca wiernych z naszymi duszpasterzami.

Komitet d/s. Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie

powrót