wizyt(y) od 30.11.2008 r.

II KOMUNIKAT
Komitetu d/s Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Stalowej Woli - Rozwadowie

Drodzy Bracia i Siostry,
Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Zgodnie z zapowiedziami pierwszego komunikatu Komitetu d/s Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli Rozwadowie, który został odczytany we wrześniu br. chcielibyśmy w kilku słowach poinformować wszystkich wiernych, na jakim etapie są obecne przygotowania, co udało się obecnie zrealizować, i co czeka nas w najbliższych miesiącach.

Na wstępie chcielibyśmy jeszcze raz podziękować Księżom prelegentom, Bractwu Szkaplerznemu oraz wszystkim wiernym za udział w sympozjum naukowym, które odbyło się 19 października 2013 roku. Podziękowania składamy także na ręce pana Pawła Ciołkosza Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 przy ulicy Polnej, paniom katechetkom za pomoc w pracach dekoracyjnych, użyczenie pomieszczeń sali gimnastycznej oraz przygotowanie poczęstunku.

Podziękowania składamy również fotografowi panu Tadeuszowi Kopyto, którego pracownik był obecny na sympozjum i zapowiedział swój udział na każdej uroczystości poprzedzającej koronację i na koronacji, gdyż ze wszystkich uwiecznionych wydarzeń zostanie wydany pamiątkowy album.

Na nasz apel lokalne media takie jak: Telewizja Miejska, Telewizja Stella, Radio Leliwa oraz redakcja Echa Dnia, w krótkich wyemitowanych reportażach i artykułach przybliżyły społeczeństwu Stalowej Woli rangę religijną czekającej nas uroczystości oraz zamieściły wzmianki na temat zorganizowanego sympozjum. Zgodnie z zapewnieniami władz lokalnych mediów będą nas odwiedzali na każdej uroczystości poprzedzającej koronację, po to, aby na bieżąco informować o trwających pracach i wydarzeniach w parafii poprzedzających koronację.

Od około dwóch miesięcy członkowie Komitetu rozprowadzają, pamiątki związane z koronacją; tj. kalendarze, różańce, obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej, nowy wzór breloków do kluczy oraz albumy przedstawiające wnętrze kościoła i witraże. Kalendarze zostały wydane w ilości 2 tys. sztuk i ku naszemu zaskoczeniu zostały prawie wszystkie sprzedane. W akcję sprzedaży kalendarzy włączyły się również pozostałe parafie z terenu miasta Stalowa Wola, dwie z nich przekazały uzyskany dochód w kwocie tysiąc złotych. Za pomoc w pozyskiwaniu środków na cel koronacji wystosowano podziękowania do parafii, które będą odczytywane podczas ogłoszeń. Wpływy pozwoliły pokryć wydatki związane z ich produkcją i obecnie stanowią środki na inne wydatki związane z koronacją. W związku z tym na bieżąco będą sprzedawane pamiątki, które jak udało się nam ustalić są wysyłane nie tylko w Polskę, ale również za granicę. Do druku został przekazany modlitewnik szkaplerzny, który niebawem będzie można nabyć. Środki finansowe pozyskane z jego sprzedaży również zostaną przeznaczone na wydatki związane z uroczystością.

Końcem października zakończyły się prace przy budowie placu koronacyjnego polegające na ułożeniu krawężników i miejsca koronacji. Usypano i uwałowano wzniesienie, na którym posiano trawę jest to teren budowy ołtarza koronacyjnego. Zostały przekazane żerdzie na rzecz parafii przez mieszkańców Rudy Przyszów, Burdze Przyszów, Staw Przyszów. Od sierpnia do dnia dzisiejszego koszty związane z przygotowaniem placu koronacyjnego zamknęły się w kwocie 150 tysięcy 720 złotych. W odpowiedzi na nasz apel parafianie przekazali kwotę 55 tysięcy 932 złote. Oprócz tej kwoty parafii udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 7 tysięcy 620 złotych.

Koszt dokończenia placu koronacyjnego jest szacowany na kwotę ok. 400 tysięcy złotych - (mata, tłuczeń, nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa).

W tym miejscu podziękowania składamy wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę księdza proboszcza i pomagali w grabieniu i nawożeniu ziemi oraz użyczyli swój prywatny sprzęt w postaci koparek, wywrotek.

W ubiegłym miesiącu członkowie komitetu wystosowali pisma do Komendanta Policji, Straży Pożarnej, Dyrektora Szpitala i Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych w Stalowej Woli. W dniu 18 listopada br. odbyły się pierwsze spotkania członków komitetu z Komendantem Policji oraz Komendantem Państwowej Straży Pożarnej i Komendantami Ochotniczych Straży Pożarnych w Charzewicach i Rozwadowie.

Na spotkaniu z Komendantem Komendy Powiatowej Policji uzyskaliśmy zapewnienie o udzieleniu wszelkiej pomocy, jaka będzie potrzebna organizatorom uroczystości koronacyjnej. Pomoc ze strony Policji polegać będzie na ochronie budowanego ołtarza na kilka dni przed koronacją przed ewentualnymi aktami wandalizmu, jak również otrzymaliśmy zapewnienie o pomocy we właściwej organizacji ruchu ze strony Pana Naczelnika Referatu Ruchu Drogowego.

Z kolei podczas spotkania z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli uzyskaliśmy zapewnienie o pomocy w zakresie przekazania niezbędnej liczby służb porządkowych z wszystkich OSP zlokalizowanych na terenie powiatu Stalowa Wola, wydzielenia kanału do łączności i pomocy w zorganizowaniu ruchu to jest kierowaniu na wyznaczone parkingi.

W tym miejscu słowa podziękowania, jako komitet składamy na ręce komendantów OSP Rozwadów i Charzewice, którzy nie tylko byli obecni na tym spotkaniu, ale również wyrazili wszelką możliwą chęć pomocy. Dziękujemy strażakom i Komendantowi OSP Charzewice za podlewanie zasianej trawy na miejscu koronacyjnym.

W zakresie zbliżającej się uroczystości, jako komitet nie jesteśmy w stanie przewidzieć faktycznej liczby wiernych przybyłych na uroczystość jest ona obecnie szacowana w granicach od 6 do 8 tysięcy. Jako komitet musimy być przygotowani na dużą liczbę wiernych, a wiąże się to chociażby z organizacją ruchu i zapewnieniem wszystkim wiernym właściwego bezpieczeństwa, na te aspekty podczas spotkań w Policji i Staży Pożarnej położono największy nacisk.

Dyrektor Szkoły Medycznej w Stalowej Woli podczas spotkania poinformował, iż do właściwego zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Mszy koronacyjnej będą obecni profesjonalni ratownicy medyczni. Swoją pomoc zaoferowali Harcerze działający przy klasztorze Braci Kapucynów.

W grudniu br. zostanie opracowany plan organizacji ruchu, który będzie opublikowany na stronie internetowej oraz plan usytuowania odpowiednich służb na placu koronacyjnym. Plan będzie przekazany do zaopiniowania przez właściwe służby działające przy Urzędzie Miasta oraz Starostwie Powiatowym.

Na nasze święto zostaną zaproszone również wszystkie parafie pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, zdajemy sobie sprawę z tego, iż wszyscy nie będą mogli przybyć na tę uroczystość jednakże analizując usytuowanie tych parafii, duża ich liczba znajduje się w południowej części kraju. Ustaliliśmy, że jest ich w Polsce 48 - zakładamy, że na uroczystość przyjedzie około 20 z nich, co wiąże się także z zapewnieniem nie tylko miejsc parkingowych dla pojazdów samochodowych, ale także dla autokarów.

W listopadzie odbyło się także spotkanie z Panem Dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli. Po przedstawieniu naszych oczekiwań jak również pojawiających się problemów z zapewnieniem miejsc parkingowych uzyskaliśmy zapewnienie, iż otrzymamy tyle autokarów do przewozu wiernych ile będzie potrzeba, a ich finansowaniem zajmie się anonimowy sponsor, który wraził chęć pomocy, właśnie w taki sposób. Autokary komunikacji miejskiej będą podstawiane przy każdej parafii w Stalowej Woli oraz przejadą od miejscowości Kłyżów, poprzez Pysznicę Jastkowie, Brandwicę oraz od strony Radomyśla n.Sanem poprzez Żabno, Wolę Rzeczycką, Rzeczycę Długą i Rzeczycę Okrągłą. Będzie to po dwa kursy przed uroczystością i po dwa kursy po uroczystości koronacyjnej. Autokary będą odpowiednio oznakowane, a za opłatą na telewizorach zamieszczonych w autokarach ukaże się zaproszenie na koronację. Szczegóły będą podane na miesiąc przed koronacją, gdyż obecnie nie wiemy ze względów logistycznych czy wierni dojadą do Rynku w Rozwadowie czy autobusy dowiozą ich na ulicę Graniczną to jest na plac koronacyjny. Wynajęte autokary będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pragniemy nadmienić, że nasz apel, który został skierowany do wszystkich wiernych naszej parafii już przyniósł po części efekty, bowiem znaleźli się sponsorzy, którzy chcieliby, aby zwieńczeniem w dniu koronacji były koncerty zespołów muzycznych sławiących Pana Boga i Matkę Bożą muzyką o tematyce religijnej i klasycznej. Punktem kulminacyjnym będzie występ zespołu TGD - Trzecia Godzina Dnia. Jest to jeden z najbardziej znanych i najdłużej działających zespołów w Polsce, wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem z nurtu pop-gospel. Utwory zespołu to nie tylko muzyka, ale głoszenie Świadectwa Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie. Obecnie zakończyły się wstępne rozmowy dotyczące podpisania umowy. Zgodnie z wolą sponsorów pozostają oni anonimowi. Szacujemy, że na koncercie zespołu może być również duża liczba wiernych, gdyż informacje o występach tego zespołu szczególnie wśród młodzieży rozchodzą się błyskawicznie poprzez portale społecznościowe. Chętnych, którzy chcą zobaczyć występy tego zespołu zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych.

Nadmieniamy również, że do komitetu po ostatnich wyemitowanych przez telewizje reportażach swoją chęć współpracy i pomocy zgłaszają instytucje, które nie mogą przekazać środków pieniężnych, ale chcą w inny sposób przyczynić się do dzieła koronacji. Na dzień dzisiejszy Dyrekcja Pionu Obsługi Logistycznej Poczty Polskiej w Lublinie nieodpłatnie przekaże samochód ciężarowy na dwa dni- tj. przed i po koronacji do przewozu ławek, krzeseł i konfesjonałów z ościennych parafii.

W dniu koronacji Poczta Polska będzie obecna ze swoim stoiskiem, na którym będzie można nabyć pamiątki wydane przez pocztę, komitet koronacyjny jak również płyty zespołu TGD i gadżety muzyczne.

Także zakłady szkółkarskie i kwiaciarnie z terenu Stalowej Woli wyraziły chęć nieodpłatnego przystrojenia ołtarza na czas koronacji.

Dziękujemy panu Adamowskiemu za zaoferowaną chęć pomocy w trakcie budowy ołtarza polegającą na użyczeniu maszyn w stolarni, które będą pomocne przy budowie oraz panu Józefowi Zeliasiowi, który jest obecny przy każdej pracy na rzecz parafii. Ostatnią, ale zarazem bardzo ważną kwestia, którą udało się załatwić w tym miesiącu jest sprawa nagłośnienia całej uroczystości. Zakończyły się rozmowy z firmą Czak Music, która zobowiązała się nagłośnić uroczystość koronacyjną. Jest to profesjonalna firma nagłaśniająca koncerty na terenie całego kraju z udziałem gwiazd światowego formatu. Firma nagłośni ołtarz, cały plac oraz orkiestrę i chór, a następnie wieczorne koncerty. Na czas koronacji otrzymamy profesjonalną scenę i oświetlenie, na której odbędą się koncerty oraz podesty, które będą wykorzystane przy budowie ołtarza.

Parafia zakupiła już 50 ornatów dla kapłanów na uroczystość koronacyjną jest to pierwsza część zamówienia. Pozostałe będą sukcesywnie dostarczane przez firmę z Rzeszowa.

W tym miejscu ponownie zwracamy się do ludzi dobrej woli, przedsiębiorców, firm i instytucji o pomoc w sfinansowaniu następujących przedsięwzięć:

  1. Nagłośnienia, którego koszt wyniesie około 10 tys. złotych - nie ma obecnie firmy, która nieodpłatnie dysponuje tak dużą ilością sprzętu i byłaby w stanie nagłośnić tak dużą uroczystość. Z usług tej firmy korzystały władze miast organizujące Dni Tarnobrzega, Dni Stalowej Woli, czy chociażby ostatnio odbywające się we wrześniu Diecezjalne Dni Młodych w Nisku;
  2. Dalszej budowy parkingu i miejsca koronacji;
  3. Zakupu lub nieodpłatnego przekazania wody mineralnej na czas koronacji - zdajemy sobie sprawę, iż z końcem maja mogą być upalne dni i mogą występować omdlenia;
  4. Zwracamy się do właścicieli działek usytuowanych wzdłuż ulicy Granicznej zarówno gruntowej jak i Nowej o ich wykoszenie. Jeżeli właściciele posesji nie mogą z różnych przyczyn wykonać tego sami, a wyrażają taką chęć prosimy zgłosić to w kancelarii wówczas prace te zostaną wykonane przez parafię;
  5. Prośbę kierujemy także do projektantów i plastyków, osób, które mają pomysł odnośnie projektu ołtarza to właśnie ołtarz i ceremonia koronacyjna zostaną na zawsze uwiecznione w mediach, albumach i naszych prywatnych fotografiach.

Przygotowanie koronacji jest to nasze wspólne dzieło i chcemy, aby każdy, kto wyraża chęć miał w nim swój udział. Osób, które zaangażowały się w przygotowanie koronacji jest zbyt mało, a spraw do załatwienia i przypilnowania w związku z uroczystością nie ubywa.

Należy pamiętać, że po koronacji będziemy postrzegani wszyscy, jako parafia, która przygotowała uroczystość, a nie, jako ks. proboszcz, czy organizatorzy, Komitet czy inne osoby.

Następne spotkanie osób, które chciałby przyczynić się do uroczystości koronacji i udzielać się w komitecie, zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się dnia 7 grudnia o godzinie 19.00 na plebani.

Na poniedziałek 2 grudnia zapraszamy wszystkich chętnych z grabkami i łopatami do dalszego porządkowania placu koronacyjnego.

Podpisali Członkowie Komitetu d/s. Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie

powrót