wizyt(y) od 30.11.2008 r.

III KOMUNIKAT
Komitetu d/s Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Stalowej Woli - Rozwadowie

Drodzy Bracia i Siostry,
Czciciele Matki Bożej Szkaplerznej!

Do Uroczystości Koronacji Obrazu pozostało zaledwie 3 miesiące. Najważniejsze wydarzenie w Diecezji Sandomierskiej zbliża się wielkimi krokami, dlatego też w paru słowach przedstawimy jako Komitet dotychczasowe prace, które zostały wykonane oraz te, które w najbliższym czasie będziemy realizować.

W lutym otrzymaliśmy z drukarni 2 tys. sztuk folderów z programem uroczystości, 400 sztuk zaproszeń i 1 tys. sztuk plakatów o różnych formatach. Część folderów została wysłana do współpracującego z nami Zakonu Karmelitów Bosych w Czernej i wykorzystana w ich biuletynie, który w dniu dzisiejszym po każdej Mszy Świętej rozdają ministranci przed kościołem. Broszura wykonana przez Zakon zawiera historię naszego Obrazu i jest dystrybuowana na terenie kraju. Już dziś mamy zapewnienie Ojca Jana Ewangelisty Kawczyka, iż na Naszą uroczystość przyjadą przedstawiciele Bractwa Szkaplerznego z różnych zakątków kraju.

Folder zawierający program uroczystości zostanie doręczony do każdej rodziny z naszej parafii w zaadresowanej kopercie, a odbędzie się to tuż po świętach Wielkanocnych. Będziemy mieli prośbę do mieszkańców, aby z każdej ulicy zgłosił się jeden bądź dwóch przedstawicieli i doręczyli folder do każdej rodziny. Program Uroczystości w dniu koronacji został podzielony na trzy części, pierwsza z nich to czuwanie modlitewne od godziny 10:00, druga a zarazem najważniejsza to Uroczysta Msza Święta o godzinie 12:00, i trzecia koncert zespołu TGD o godzinie 19:30. Dziękujemy Paniom Strużyńskiej i Walczak za zaoferowaną pomoc w zakresie przygotowania programu czuwania modlitewnego i jego prowadzenia.

W miniony piątek przedstawiciele komitetu spotkali się z Prezydentem Miasta Stalowa Wola. Przedmiotem spotkania było zaakceptowanie czasowej organizacji ruchu na czas uroczystości i wyznaczonych parkingów dla autokarów i pojazdów samochodowych. Z woli Pana Prezydenta mamy zapewnienie, że ulice Rozwadowa zostaną posprzątane, nieużytki obok placu koronacyjnego wykoszone. Miejski Zakład Komunalny zadba o porządek.

Przez minione trzy soboty przygotowywano i wysłano pisma i zaproszenia do Diecezjalnych Moderatorów Legionów Maryi, Kół Różańcowych, Zgromadzenia Ojca Pio oraz Diecezjalnego Duszpasterza Straży Pożarnych. Wysłano także prośby o modlitwę do wszystkich Zakonów Żeńskich i Męskich z terenu Diecezji. Podziękowania składamy Pani Łucji Kantor za wypisanie zaproszeń.

Zaproszenie oraz plakaty informujące o koronacji zostaną wysłane do Proboszcza każdej parafii w diecezji.

Wystosowano także zaproszenia do wszystkich Księży Dziekanów w Diecezji, mediów; TVP Rzeszów, TV Trwam, Radia Leliwa, oraz czasopism Gość Niedzielny i Niedziela. Wszyscy zadeklarowali swój udział. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie OSP Charzewice, gdzie podczas spotkania omówiono zadania, jakie będą do wykonania. Swoją pomoc zaoferował Związek Strzelecki „Strzelec” ze Stalowej Woli. Odpowiedź otrzymaliśmy również od Dyrektora Powiatowego Szpitala w Stalowej Woli, który na czas trwania uroczystości udostępni w pełni wyposażony ambulans. Prośbę kierujemy do lekarzy z terenu naszej parafii, aby na czas Mszy koronacyjnej swoją osobą pomogli w zapewnieniu ewentualnej niezbędnej pomocy medycznej i byli obecni w zorganizowanych dwóch punktach medycznych.

Przedstawiciele komitetu spotkali się z Dziekanami Dekanatów ościennych to jest Pysznica, Stalowa Wola i Gorzyce. Na tych spotkaniach ustalano wstępnie z Dziekanami skąd przybędą piesze pielgrzymki.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Panem Antonim Sokołowskim Dyrektorem ZMKS, gdzie opracowano szczegółowo dodatkowe kursy autobusów komunikacji miejskiej. Przy każdej parafii w Stalowej Woli podstawiony będzie autobus, który przewiezie wiernych do Rynku w Rozwadowie. Autobusy będą odpowiednio oznakowanie i na Rynku będą oczekiwać na wiernych po uroczystości. Dodatkowa komunikacja zostanie uruchomiona z Charzewic poprzez Sochy, Pilchów i Agatówki, Radomyśla n/Sanem, i Zarzecza poprzez Kłyżów i Pysznicę.

Na przystankach będą wywieszone rozkłady jazdy, aby każdy odpowiednio wcześniej mógł się z nimi zapoznać. Będą to kursy bezpłatne.

Już dziś serdecznie zachęcamy, aby na uroczystość koronacji przyjechać właśnie komunikacją zbiorową, a miejsca ustalonych parkingów pozostawić dla przybyłych gości z innych miejscowości. Rozwadów jest trudnym terenem do właściwego zorganizowania parkingów, zabudowa jest zwarta a ulice są ciasne. Szczegółowy plan będzie ogłoszony na tydzień przed uroczystością. Na pewno ulica Ściegiennego i Polna będą objęte całkowitym zakazem parkowania, a ulica Graniczna zostanie wyłączona z ruchu od godziny 7:00 do 23:00 to jest aż do zakończenia koncertu, który rozpocznie się o godzinie 19:30. W tym miejscu, pomimo, iż do uroczystości pozostało około 3 miesięcy apelujemy o wyrozumiałość kierowców. Tego rodzaju działania objęte są wymogami zawartym w specjalnej ustawie regulującej tego typu uroczystości i nie jest to wymysł komitetu i kustosza. Drugim po koronacji nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo. Przedstawiciele Komitetu i Parafia ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestników. W razie nieszczęścia Komitet i Parafia ponosi również odpowiedzialność prawną. Być może działania w tym zakresie są na wyrost, ale tak jak podkreślaliśmy we wcześniejszych komunikatach nie jesteśmy w stanie określić faktycznej liczby uczestników. Nad właściwym bezpieczeństwem czuwać będzie Policja i służby porządkowe: OSP Charzewice i OSP Stalowa Wola oraz Związek Strzelecki w liczbie około 50 osób, których członkowie posiadają uprawnienia do kierowania ruchem wymagane przepisami kodeksu ruchu drogowego. Porządkowi będą posiadali odpowiednie identyfikatory i będą usytuowani na placu koronacyjnym, w Rynku i na sąsiednich ulicach.

Na uroczystość zostali zaproszeni Komendanci oraz Prezesi wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Przybędą delegacje i poczty sztandarowe. Na chwilę obecną trwają rozmowy w zakresie zorganizowania posiłku dla przybyłych pielgrzymów. Gotowanie i kuchnie polowe zapewni wojsko, posiadające odpowiednie uprawnienia sanitarne. Już dziś składamy serdeczne podziękowanie firmie Matthias za przekazanie certyfikowanych produktów mięsnych.

W porozumieniu z Księdzem Kustoszem wysłano pierwszą część pisemnych podziękowań do ofiarodawców, kolejne będą sukcesywnie sporządzane i wysyłane.

Podziękowania kierujemy także na ręce Pana Józefa Burdzego i Zbigniewa Konopki, którzy zaprojektowali ołtarz. Dziękujemy także Panu Ryszardowi Szwedo, którego firma SANBUD podjęła się spawania konstrukcji i późniejszego montażu na placu koronacyjnym. Na podstawie projektu jak również wykonanej korony, którą można zobaczyć w salce katechetycznej, rozmiar i projekt ołtarza robi ogromne wrażenie.

Parafia otrzymała zamówione ornaty, kwoli wyjaśnienia na pytanie: Dlaczego i po co przeznaczono pieniądze na ten cel? Odpowiadamy: Ornaty zostały zakupione i ofiarowane przez Parafię Św. Floriana w Stalowej Woli, a nie z pieniędzy parafialnych. Po uroczystości ornaty będą wypożyczane na podobne uroczystości w diecezji lub zostaną odsprzedane, ale o tym zadecyduje Rada Parafialna.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej można nabyć znaczki pocztowe z wizerunkiem MB Szkaplerznej już w koronach. Ponieważ zamówienie znaczków wiąże się z kosztami, chętnych, którzy chcieliby nabyć znaczki zapraszamy do zakrystii. Jest jeden egzemplarz można go zobaczyć i ewentualnie się zapisać. Bloczek zawiera 9 znaczków i jest wykonany przez drukarnie Poczty Polskiej w Lublinie. Znaczek jest normalnym środkiem płatniczym można go przykleić na list i wysłać na terenie kraju. Cena nominalna jednego znaczka wynosi 1,75 zł zgodnie z obowiązującym cennikiem poczty. Na znaczku nie ma nadrukowanej ceny podobnie jak na innych znaczkach, które są w obiegu. Do znaczka będzie dołączony folder formatu A4 wydany przez komitet zawierający rys historyczny obrazu i zarazem obraz w złotej ramie. Będzie to wykonane na grubym kartonie w drukarni. Koszt folderu ze znaczkiem będzie wynosił pomiędzy 35, a 50 zł i będzie uzależniony od liczby osób, które zechcą go zamówić. Drugi bloczek jest również dostępny do wglądu na poczcie w Rozwadowie. Chętnych zapraszamy do zakrystii lub na pocztę.

W następną Niedzielę po zmianie tajemnic różańcowych prosimy przełożone Róż, o wytypowanie ośmiu osób do niesienia feretronów w czasie uroczystości koronacyjnej.

Jeśli chcemy, aby część placu koronacyjnego była na czas uroczystości wyłożona kostką i masą bitumiczną koszt tych prac wynosi około 160 tys. złotych.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i sponsorom!

Podpisali Członkowie Komitetu d/s. Organizacji Uroczystości Koronacji Obrazu
przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie

powrót