wizyt(y) od 30.11.2008 r.
obraz MB Szkaplerznej

Serdecznie
Zapraszamy:

na sympozjum naukowe

„Matka Boża Szkaplerzna w Rozwadowskim Sanktuarium”,

które odbędzie się 19 października 2013 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Polnej 11

Program sympozjum:

9.30 -  Modlitwa w kościele przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej
10.00 -  Powitanie wszystkich gości
10.15 -  Kult Matki Bożej Szkaplerznej w kościele
ks. dr Lesław Gwarek SAC
10.45 -  Koronacja obrazu Matki Boskiej jako przejaw czci Maryjnej
ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
11.15 -  Matka Boża Szkaplerzna - Rozwadowska Pani w poezji i literaturze
ks. dr Marian Balicki
11.45 -  Historia Parafii Rozwadowskiej i obrazu Matki Bożej Szkaplerznej
mgr inż. Kazimierz Jańczyk
powrót